"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

KŐKEMÉNY Projekt

Közösségi kezdeményezések megvalósítói eredeti, elhivatott, együttműködő, küzdeni tudó, kitartó egyének, közösségek: KŐKEMÉNYek. A KŐKEMÉNY programunkkal az ő fáradhatatlan munkájukhoz kívánunk biztos alapokat nyújtani.
 

A KŐKEMÉNY rövidítés a KÖzösségi KEzdeMÉNYezés szókapcsolatból ered, és olyan alulról jövő ötleteket, akciókat jelöl, melyek egy közösség erejéből merítve akarnak változást hozni a saját és sok esetben a tágabb környezetük életébe. Ezek a kezdeményezések gyakran egy-egy csoport tagjainak megélhetését, gazdasági-társadalmi fejlődését, környezetkímélő fennmaradását és befogadó közösségi együttlétét jelentik. Létrehozásuk és kiegyensúlyozott működtetésük jóval fontosabb célt szolgál, mint csupán egy jó ötlet realizálása.

 

A Cromo Alapítvány célja, hogy ezen kezdeményezéseket a civil szféra szereplőjeként és egyben más szervezeteket, közösségeket segítő aktorként szakmai tudásával, tapasztalatával segítse. A Cromo szervezetfejlesztői, trénerei a civil szféra és a vállalati szektor működésében egyaránt jártas szakemberek, akik a valós igényekre szabják szolgáltatásaikat.

Célunk egy olyan információs csomópont létrehozása, mely az ötletek és tapasztalatok összegyűjtésére, kicserélésére, a hasonló ötletekben gondolkodók összehozására és a támogatók bevonzására is alkalmas.

 

Kőkemények Nógrádban és Baranyában

A Cromo Alapítvány a Norvég Civil Támogatási Alap keretében 2013 szeptember 5-én indította el "Kőkemények - Közösségi Kezdeményezések Nógrádban és Baranyában"című című projektjét. 

 

 

Ízelítő a projektről:

A KŐKEMÉNY - KÖzösségi KEzdeMÉNYezések projekt célja roma érdekképviselő szervezetek és közösségi kezdeményezéseik kapacitásfejlesztésén keresztül a célcsoport szerepének megerősítése a régióban. A helyi problémák helyi erőforrásokkal történő megoldásával, a résztvevők hatékonyabb eredménykommunikációjával nő a romákat érintő ügyek, szervezeteik ismertsége.

A Cromo a közösségi kezdeményezések szakértőjeként megerősödik szolgáltatásaiban, külső kommunikációjában, fenntarthatóságában. Ezzel a megerősített tudással a Cromo Nógrádban 15, Baranyában pedig 5 szervezet/informális csoport kapacitásfejlesztését végzi. A résztvevő szervezetek tevékenységüket és területüket tekintve színes csapat lesz. A fejleszteni kívánt szerveződések, közösségek különféle szervezeti szintjének és célkitűzésének megfelelő képzési programokat, valamint KőKemény megoldásokat sajátítanak el.

Baranyában és Nógrád megyében elindul a közösségi kezdeményezések módszertani fejlesztése, a tudást elsajátított szakértői kör bővítése, valamint a Kőkeményeket népszerűsítő, módszertani és útmutató portál, 5 közösségi kezdeményezés valósul meg, oktatófilm és tananyag születik a projektben, újszerű képzési formák és tartalmak látnak napvilágot. A projekt eredményeként a jelenlegi facilitátor csapat növekedését, a helyi problémamegoldási tárház bővülését, stabilizálódó csoportokat és szervezeteket, megerősödött partneri kapcsolatokat és némileg átrendeződő helyi civil szektorképet várunk.

 

A "Kőkemények Nógrádban és Baranyában" projekt szakmai indikátorai

Közösségi kezdeményezésekre fókuszáló projektünk keretében a fejlesztést Nógrád és Baranya megyében valósítjuk meg. Szakmai indikátoraink a két megyében a következőképpen alakulnak, beadott pályázati anyagunk alapján: 

Általánosságban, a Cromo Alapítvány legfontosabb szakmai vállalásai a következők

 • Elkészítjük a szolgáltatási, projektkommunikációs, valamint nyilvánosságkezelési stratégiánkat. 
 • A projekt keretében kiképzünk 10 facilitátort.
 • Létrehozzuk a kétnyelvű KŐKEMÉNY Portált, melyen már megvalósult közösségi kezdeményezéseket mutatunk be magyar, ill. angol nyelven, Magyarországról, ill. Kelet- és Közép-Európából. Mind magyar területről, mind pedig a környező európai országokból 20-20 kezdeményezés megjelentetését vállaltuk a 2014-es évre. 
 • Workshopot tartunk a nyári egyetemen a projektmódszerrel, valamint tudásmegosztó eseményt tartunk minimum 30 fő részvételével. 
 • Elvégezzük a Gémkapocsháló honlap tartalmi bővítését. 
 • Elkészítünk egy partnerségi kézikönyvet, valamint egy online képzői kézikönyvet, melyet meg is osztunk partnereinkkel, ill. oktatóinkkal. 

 

Baranya megye
 • Pályázati anyagunkban 5, baranya megyei szervezet fejlesztését vállaltuk. 
 • Vállaljuk 5 szervezet részvételét a média-kommunikációs fejlesztésben. 
 • Megvalósítunk egy Agóra napot, minimum 25 fő részvételével. 
 • Céltelepüléseinken helyzetelemzéseket végzünk (3 db készül el).
 • Vállaljuk 1 közösségi kezdeményezés megvalósításának támogatását, előkészítését a megyében. 

 

Nógrád megye
 • Pályázati anyagunkban 15, nógrád megyei szervezet fejlesztését vállaltuk. 
 • Vállaljuk 15 szervezet részvételét a média-kommunikációs fejlesztésben. 
 • Megvalósítunk 2 Agóra napot, összesen minimum 50 fő részvételével. 
 • Céltelepüléseinken helyzetelemzéseket végzünk (7 db készül el).
 • Vállaljuk 5 közösségi kezdeményezés megvalósításának támogatását, előkészítését a megyében. 

 

A Kőkeményekről

A közösségi kezdeményezések megvalósítói eredeti, elhivatott, együttműködő, küzdeni tudó, kitartó egyének, közösségek: KŐKEMÉNYek. A KŐKEMÉNY programunkkal az ő fáradhatatlan munkájukhoz kívánunk biztos alapokat nyújtani.

Ebben a szekcióban a közösségfejlesztési kezdeményezéseink leírását találja

 

KőKemény Portál

Ebben a szekcióban közösségi kezdeményezéseket támogató módszertani leírásokat, valamint szakértői adatbázist tartalmazó website leírását láthatják.