"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

A Kőkeményről

A közösségi kezdeményezések megvalósítói eredeti, elhivatott, együttműködő, küzdeni tudó, kitartó egyének, közösségek: KŐKEMÉNYek.  A KŐKEMÉNY programunkkal az ő fáradhatatlan munkájukhoz kívánunk biztos alapokat nyújtani.

 

A KŐKEMÉNY rövidítés a KÖzösségi KEzdeMÉNYezés szókapcsolatból ered, és olyan alulról jövő ötleteket, akciókat jelöl, melyek egy közösség erejéből merítve akarnak változást hozni a saját, és sok esetben a tágabb környezetük életébe. Ezek a kezdeményezések gyakran egy-egy csoport tagjainak megélhetőségét, gazdasági-társadalmi fejlődését, környezetkímélő fennmaradását és befogadó közösségi együttlétét jelentik. Létrehozásuk és kiegyensúlyozott működtetésük jóval fontosabb célt szolgál, mint csupán egy jó ötlet realizálása.

 

A Cromo Alapítvány célja, hogy ezen kezdeményezéseket a civil szféra szereplőjeként, és egyben más szervezeteket, közösségeket segítő aktorként szakmai tudásával tapasztalatával segítse. A Cromo szervezetfejlesztői, trénerei a civil szféra és a vállalati szektor működésében egyaránt jártas szakemberek, akik a valós igényekre szabják szolgáltatásaikat.

Célunk egy olyan információs csomópont létrehozása, mely az ötletek és tapasztalatok összegyűjtésére, kicserélésére, a hasonló ötletekben gondolkodók összehozására és a támogatók bevonzására is alkalmas.