"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Kőkemények Nógrádban és Baranyában

KŐKEMÉNY – KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK NÓGRÁDBAN ÉS BARANYÁBAN

 

A pályázat címe angolul: COM'IN - COMmunity INitiatives in Nógrád and Baranya county
A pályázat témaköre: Közösség- és szervezetfejlesztés
A projekt kezdése: 2013. szeptember 5.
A projekt időtartama: 24hónap
Azonosító: NCTA-2013-4172-M2
Támogatási összeg: 109 650,47 EUR

Önrész összege: 12 228, 830 EUR

 

A Kőkemény projekt célkitűzései

A KŐKEMÉNY - KÖzösségi KEzdeMÉNYezések projekt a Cromo Közhasznú Alapítvány kezdeményezésében a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósul meg. Célja Nógrád és Baranya megyei roma érdekképviselő szervezetek és közösségek kapacitásfejlesztése, valamint az általuk képviselt helyi ügyek, kezdeményezések megvalósulásának segítése.
Célunk, hogy a helyi problémákat helyi erőforrások igénybevételével oldjuk meg.
Célunk továbbá, hogy a résztvevő szervezetek által képviselt ügyek ismertsége a hatékonyabb eredménykommunikációnak köszönhetően eljusson a többségi társadalomhoz is, hogy ezáltal is erősítsük a  roma és nem-roma állampolgárok közötti megértést.

Tervezett tevékenységek 2013 szeptember és 2015 augusztus között
•    15 nógrádi és 5 baranyai mélyszegénységgel és roma kérdésekkel foglalkozó szervezet vagy helyi közösség működésének fejlesztése
•    Módszerek átadása közösségi kezdeményezések, programok tervezésére és megvalósítására
•    20 szervezet munkatársai számára média kommunikációs képzés tartása
•    5 közösségi kezdeményezés (KŐKEMÉNY) csoportos megvalósítása Nógrád megyében
•    A közösségi kezdeményezések dokumentálása filmekkel és online megosztása
•    Hazai és közép-kelet-európai közösségi kezdeményezéseket összegyűjtő online portál létrehozása és működtetése, sikeres közösségi kezdeményezések népszerűsítése magyar és angol nyelven
•    Tapasztalatcsere a nógrádi és baranyai résztvevő szervezetek között

Partnerség
A projektet partnerségben kívánjuk megvalósítani a Nógrád és Baranya megyei partner szervezetinkkel, valamint a közép- és kelet-európai aktív állampolgársággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózattal. A partneri együttműködés sikereit és esetleges buktatóit egy online gyűjteményben kívánjuk megosztani a nyilvánossággal.

Projekt partnerek
•    Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs, Baranya megye
•    Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, Bátonyterenye, Nógrád megye
•    CEE CN (Közép- és Kelet-Európai Állampolgári Hálózat), Banska Bystrica, Szlovákia

Várt hatás
Baranya és Nógrád megyében elindul a közösségi kezdeményezések módszertani fejlesztése, a tudást elsajátított szakértői kör bővítése, valamint a Kőkeményeket népszerűsítő, módszertani és útmutató portál. Az 5 közösségi kezdeményezés megvalósulásán túl, oktató film és tananyag születik a projektben, újszerű képzési formák és tartalmak látnak napvilágot. A projekt eredményeként a jelenlegi facilitátor csapat növekedését, a helyi probléma-megoldási tárház bővülését, stabilizálódó csoportokat és szervezeteket, megerősödött partneri kapcsolatokat és némileg átrendeződő helyi civil szektor képet várunk.