"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Közösségi döntéshozatal

A Cromo Alapítvány a hazai civil szférában egyedülálló módon, többéves tapasztalattal rendelkezik különböző mikroszintű döntéshozatali fórumok, gyűlések az ún. Állampolgári Tanácsnak nevezett módszer segítségével történő lebonyolításában.

A hulladékkezeléstől kezdve a lakossági elégedettség- és igényfelmérésen át az új művelődési ház jobb kihasználhatóságáig sokféle téma merült fel az évek során, különféle közösségekben, helyzetekben moderáltunk, vezettünk le gyűléseket, közösségi rendezvényeket, lakossági fórumokat. Ezzel a szerteágazó tapasztalattal szeretnénk segíteni a közösségi döntéshozatal megvalósítására, konfliktusos helyzetek, problémás kérdések megoldására törekvő kezdeményezéseket.

 

Kínált szolgáltatásaink:

  • Állampolgári Tanács módszer
  • Lakossági egyeztető fórumok, tanácskozások előkészítése, levezetése
  • Közösségi döntéshozatali módszerrel ajánlatok megfogalmazása
  • Közösségi döntések, tervek kidolgozása