"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Közösségi kezdeményezés fenntartása

Az ötletek megvalósításának segítése az első lépés a közösségi kezdeményezések eredményessé tételének útján.

 

Ezt követően ki kell alakítani egy olyan működési struktúrát, mely alkalmas arra, hogy hosszú távon is fenntarthatóvá tegye ezeket a projekteket. Az operatív működés során pedig a kitűzött célok elérésén, a költségek fedezésének megoldásán túl a kezdeményező közösség kapcsolati hálójának, normáinak tiszteletben tartására is hangsúlyt kell fektetni. Célunk, hogy a KŐKEMÉNY projektek hosszú távú megoldásokat kínáljanak közösségeik számára.

 

Kínált szolgáltatásaink: