"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Napi Civil - Tények, tévhitek és tanulnivalók

2014. július 1-jétől, 10 napon át olvashattok itt statisztikailag igazolható tényeket, a közhiedelemben élő tévhiteket, valamint olyan információkat, amelyek kiválóan alkalmasak a látókör bővítésére, a nonprofit szervezetek alaposabb megismerésére.

Tartsatok velünk a Facebookon is, ahol rögtön láthatjátok a friss bejegyzéseinket: Cromo Alapítvány a Facebookon
Jó "tanulást" kívánunk! 
Napi civil - július 01. 

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg.... 

A latin eredetű civil (ill. civilis) szónak számtalan jelentése van, a civil szféra szempontjából mind meghatározó: polgári személy, aki nem katona, nem egyházi személy, közösségi, közhasznú, közérdekű, nyilvános, világi stb. Mindez és még sok más, kevésbé köztudott dolog is igaz arra a szférára, mely mindezt magába foglalja. Ennek bizonyítására tartsatok velünk 10 napon keresztül és ismerkedjetek meg közelebbről a civil szférával!

Bízunk benne, hogy mindenkinek tudunk újat mondani!  

Napi Tévhit - #napitevhit
A rendszerváltás előtt nem léteztek Magyarországon civil szervezetek, ez a szféra kizárólag a rendszerváltás után jött létre, mai formájában. 

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Civil szervezetek a városi polgársághoz kapcsolódóan, az egyházi befolyás gyengülésével párhuzamosan, már a 16. században is léteztek, működésük egészen a II. világháború utánig töretlen maradt, több területen is sikerült együttműködniük az állammal. Ez főként az alapítványokra igaz, az egyesületek a magyar állam vezetőinek szemében többnyire csak a nemzeti függetlenedési törekvéseket, felvilágosult eszméket képviselték. "A szigorú feltételek ellenére, a két világháború között már majdnem minden társadalmi rétegnek, korosztálynak, szakmai és vallási csoportnak megvoltak a maga egyesületei. Még a baloldali munkásszervezetek, parasztmozgalmak és egyéb politikai okokból elfogadhatatlannak tartott szerveződések is megtalálták a módját, hogy szociális és kulturális célokat valló egyesületeiket a legalitás határain belülre juttassák." 1945 után számos szervezetet számoltak fel, de a táncház és egyéb mozgalmak ekkor is elérhetőek voltak a civilek számára. 1990 épült újjá a szféra.
(forrás: http://www.zemplenimuzsa.hu/03_2/kuti.htm)

Napi tény - #napiteny 
2012-es KSH-adatok és tendenciák alapján több, mint 65000 civil szervezet tevékenykedik ma, Magyarországon. Összevetve az előző évek mutatóival, ez a szám nagyjából stagnálni látszik, minden évben 55-65000 között mozog, az állami támogatások folyamatos csökkenése ellenére. 
(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk007b.html)

Napi civil - július 2. 

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg.


Hobbiszervezet? Önkéntesmánia? Jelentéktelen gazdasági tényező? 

Nap tévhit - #napitevhit
Minden civil szervezet hobbiszervezet, de főleg az egyesületek. A nonprofit szervezetek főként önkéntes munkaerő-állománnyal működnek, nem jellemző rájuk a főállású foglalkoztatási forma. 

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Az egyesületek céljaik szerint a tagoknak nyújtanak érdekvédelmet és szolgáltatásokat, még az alapítványok az alapítói közjó, ill. annak támogatása érdekében tevékenykednek. "Ennek megfelelően az egyesület a tagok önszerveződő közössége valamely cél, tevékenység érdekében, az alapítvány pedig célok, tevékenységek támogatását végző szervezet." Kiegészítő forma a két nagy csoport mellett a civil társaság. Ezt 2 fő hozhatja létre, nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására. Az alapítás pillanatában fontos végig gondolni, hogy valójában mik is a céljaink, miért hozunk létre civil szervezetet.

(forrás: http://nonprofit.hu/content/alapítvány-vagy-egyesület)

Nap tény - #napiteny
A nonprofit szervezetek 2009-ben hozzávetőlegesen 130000 főt foglalkoztattak, döntő többségüket főállású formában.1993 és 2012 között 4-szeresére nőtt a foglalkoztatottak száma. 2012-re már az alábbi paraméterek voltak jellemzőek: több, mint 144000 foglalkoztatott, ebből 95000 főállású. Önkéntes segítők száma ekkor a szektorban kb. 54000 fő volt, munkájuk értéke kb 54 milliárd forint évente!

(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit12.pdf 
file:///C:/Users/user/Downloads/zarotanulmany1.pdf)

Tartsatok velünk holnap is, 14 óra környékén és továbbra is kérünk Titeket, hogy osszátok meg kisokosainkat. Minden eddigi megosztást nagyon köszönünk! :)

Napi civil - július 03.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg.

Az alapítványok pénzmosók, melyek működését senki nem ellenőrzi és mindig azt csinálhatnak, amit csak akarnak? 

Napi tévhit - #napitevhit
Az alapítványok pénzmosó, pénznyelő szervezetek. A bejegyzés pillanatát követően működésüket senki nem ellenőrzi, az elnyert támogatásokkal nem kell elszámolniuk és sosem derül ki, mire is költik a millióikat....

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Az alapítványok közhasznúsági jelentést készítenek, melyet közzétesznek, ezért ezek minden érdeklődő számára bármikor elérhetőek. Ezen kívül hivatalos könyvelést vezetnek, ahol, amennyiben az adott év végén eredményt könyvelnek el, társasági adó alanyává is válnak. Az ÁFA-kötelesség a folytatott tevékenységtípus függvénye, egyéb járulékfizetési kötelezettséggel ugyanúgy számolnia kell a civil szervezeteknek, mint a forprofit szféra képviselőinek. A pályázati támogatások elnyerésével szigorú elszámolási kötelezettsége is keletkezik a szervezetnek. 

(forrás: http://civiljogok.hu/utmutato/adozas)

Napi tény - #napiteny
A civil szervezetek gazdálkodása szigorúan ellenőrzött, működését kuratórium/elnökség vezeti. Ezen testületeken felül a jelenleg hatályos Ptk. szerint az alábbi esetekben kötelező felügyelőbizottság létrehozása.. 
Egyesület esetében:
"3:82. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei]
(1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. "
Alapítványoknál a létrehozás a törvény alapján fakultatív:
"3:400. § [A felügyelőbizottság]
(1) Ha az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.
(2) A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell."

(forrás:2013. évi V. törvény, http://ptk2013.hu/wp-content/uploads/2013/03/uj_ptk_szov.html)

Napi civil - július 4.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg…

Bevételek, források? Mennyire számíthatnak a civil szervezetek az állam támogatására? 

Napi tévhit - #napitevhit
A civil szervezetek szinte kizárólag állami támogatásból működnek, más bevételi források elhanyagolhatónak tekinthetőek emellett a támogatási forma mellett. Az állami támogatás mértéke évtizedek óta stagnál, de legalább is nem csökken.

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
A civil szervezetek számának, ill. fejlettségi szintjének megoszlása nagyon egyenlőtlen képet mutat ma, Magyarországon, mind országos, mind pedig regionális szinten. Ugyanezt figyelhetjük meg a pályázási hajlandósággal kapcsolatban, ill. a támogatás megítélésének vonatkozásában, a KSH kutatása szerint a pályázati támogatások 45%-a budapesti szervezetet illetett meg, 2012-ben. 

(forrás: http://nonprofit.hu/sites/default/files/study/2011/2/nonprofit-szektor-magyarországi-működését-befolyásoló-tényezők/2010_bjanos_cikk_0.pdfhttp://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit12.pdf)

Napi tény - #napiteny
A KSH legfrissebb, témánkhoz kapcsolódó vizsgálata alapján a civil szféra képviselői általában 40% állami támogatással, 22% alaptevékenységből származó bevétellel, 20% magántámogatással, valamint 17% úgynevezett gazdálkodási bevétellel számolhatnak. Ezen felül áll még rendelkezésükre átlagosan kb. 1% egyéb bevétel. Az állami támogatás mértéke az elmúlt években folyamatosan csökken, 2011 és 2012 között ez 10 milliárdos visszaesést jelentett. Ami az európai uniós támogatásokat illeti, 2012-ben 14500 szervezet nyert el összesen 125 milliárd forintot, azaz a szektor minden 10.forintja ehhez a támogatási formához kapcsolódik.

(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit12.pdf)

 

Napi civil - július 7. 

Homogén tevékenységek? Rengeteg átfedés? Egyenlőség? 

Napi tény - #napiteny
A KSH 2012-es eredményei alapján a szabadidő-hobbi, az oktatás, a kultúra, valamint a sport területén létezik és tevékenykedik ma, Magyarországon a legtöbb civil szervezet. A szektor működő képviselőinek száma azonban nem egyenesen arányos az egyes terület nonprofit szereplőinek bevételmennyiségével. A legtöbb forrás az egészségügy, valamint a gazdaságfejlesztés területén tevékenykedők számára áll rendelkezésre. Talán nem meglepő - de mindenképp kiemelendő - tény, hogy a politika terén a legelenyészőbb a nonprofit szervezetek száma, valamint a rendelkezésre álló bevételmennyiség is. Lásd a csatolt ábrán. 

(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit12.pdf)

Napi tévhit - #napitevhit
A civil szervezetek egyenlő arányban oszlanak meg a különböző, meghatározó szektorok között. Felfedezhető néhány kiemelt szektor, melyben ezek a szervezetek tevékenykednek, sok más háttérbe szorul 

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
A civl szervezeteknél gyakran találhatunk stratégiai terveket, tudatos küldetés alapján tevékenykednek, nagyon hasonlóan a forprofit szféra képviselőihez. Működésük egyáltalán nem ad hoc jellegű, ez persze nem jelenti azt, hogy a civil szervezetek nem reagálnak rugalmasan társadalmi környezetük történéseire. 

 

Napi civil - július 8.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg…


Ahogy megosztóink is írták, a "Cromo nem adja fel, sőt"...!  

Miben különleges a civil szféra, mint foglalkoztató? Van-e esélyegyenlőség a hitel- és támogatásigénylés terén? 

Napi tévhit - #napitevhit
Az atipikus foglalkoztatási formák, ill. társadalmilag sérülékeny csoportok jelenléte a nonprofit szférában hasonlóan alakul, mint a forprofit szervezetek munkaerő-állományánál. 

Napi tény - #napiteny
A civil szervezetek nagy számban alkalmaznak fogyatékkal élő, nyugdíjas, ill. megváltozott munkaképességű munkavállalót. A GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazottak, valamint a pályakezdő fiatalok kevésbé jellemzőek ebben a szektorban, a KSH 2011-es eredményei alapján (lásd: csatolt grafikon). 

(forrás:http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit_humanero.pdf)

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Egy civil szervezetnek sokkal összetettebb feltételrendszernek kell megfelelnie, ha hitelt szeretne működéséhez igényelni. Hasonló a helyzet, többek között, a munkahelymegőrző támogatással és egyéb támogatási formákkal is. 


 

Napi civil - július 9.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg…


Hogyan hívnak minket? Megéri egyáltalán? Lehet nyereségünk? 

Napi tévhit - #napitevhit
A civil szervezetek nem termelnek nyereséget. Mint adományszerző és -osztó szervezetek, nincsen olyan, saját bevételük, melynek egy részét nyereségként könyvelhetik el.

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Egy civil szervezet is lehet nyereséges, képezhet tartalékot, de nem vehetnek ki a tagok osztalékot és minden nonprofit szervezetre igaz, hogy csak azon, meghatározott célt szem előtt tartva gazdálkodhatnak, mely az alaptevékenységhez kapcsolódik. 

Napi tény - #napteny
Jelenleg többféle név van használatban, a civil szektorhoz kapcsolódóan. "A szektor elnevezése – attól függően, hogy a kutatók a szervezetek melyik sajátosságára akarják ráirányítani a figyelmet – lehet harmadik, független, nem-kormányzati, karitatív, önkéntes szektor is". 

(forrás: Bocz János (2010): A nonprofit szektor működését befolyásoló tényezők)

 

Napi civil - július 10.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg…

Gondolatok, elvárások, a civil szférához kapcsolódóan. 

Napi tévhit - #napitevhit
Amennyiben egy civil szervezet pénzt kap az államtól, akkor nem léphet fel ellene, lojalitásra való hivatkozás miatt. "Hálája" jeléül ajánlatos, hogy csökkentse elhivatottságát az esetlegesen észlelt társadalmi igazságtalanság elleni küzdelemben. 

Napi tény - #napiteny
Magyarországon nincs vagy nagyon kevés az olyan alapítvány, amely a betett tőke kamatait használja működéséhez, ezért a legtöbb szervezet kénytelen külső forrásokat bevonni. 

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Támadhatatlan igény a nonprofit szféra képviselői részéről, hogy a civilek támogatását szakmai fórum oldja meg, mely teljes mértékben független a politikától. 

Napi civil - július 11.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg…

Minden, nagy vagyonnal rendelkező ember fontosnak érzi azt, hogy adakozzon és segítsen a rászorulókon? (Talán ez már a költői kérdés szintje:))

Napi tévhit - #napitevhit
Magyarországon, csak úgy, mint a világ többi országában, jellemző, hogy a milliárdos vagyonnal rendelkező állampolgárok magánalapítványokat hoznak létre annak érdekében, hogy hatalmas vagyonuk egy részével rászoruló, társadalmilag sérülékeny csoportokat támogathassanak, hosszú távon. 

Napi tény - #napiteny
A 2013-as év alapján összeállított, 100 leggazdagabb magyart tartalmazó lista élén álló 15 férfi (!) közül mindössze hatnak van kötődése valamilyen, magyarországi civil szervezethez. Saját nevükön hárman alapítottak civil szervezetet (Csányi S., Demján S., Kovács G.), kuratóriumi elnökként, társalapítóként ketten tevékenykednek (Gattyán Gy. és Várhegyi G.) , egyikőjük pedig (Wáberer Gy.) a Kézenfogva Alapítvány létrehozója. Feltételezhetjük, hogy a lista további helyein álló milliárdosok között sem találhatunk nagyobb adományozási hajlandóságot. 

(forrás: Cromo Alapítvány rövid belső kutatása, a 100 leggazdagabb magyart felsorakoztató lista első 15 helyezettjéhez kapcsolódóan)

Napi tanulnivaló - #napitanulnivaló
Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban nagy arányban vannak jelen a magánadományozók, többségük alapítványok létrehozását is fontosnak tartotta. Meg kell említenünk többek között: John D. Rockefellert, Andrew Carnegie-t, Fredrick Goffot ... és itt állhatna még számos jó példa. 

Napi civil - július 14.

Napi Civil - 10 tévhit a civilekről, amit mindig is tudni akartál, de sosem kérdezted meg…

Napi tévhit - #napitevhit
A személyi jövedelemadó 1%-a szabadon felhasználható a civil szervezetek számára. 1 évben csak az egyik körben használhatjuk fel 1%-unkat: vagy civil szervezetek vagy pedig egyházi szervezetek támogatására. 

Napi tanulnivaló - #napitanulnivalo
Az 1% külön elszámolást igényel és csakis az alaptevékenységre fordítható. A civil szervezetek számára az 1%-okból befolyó összeg költségvetési támogatásnak minősül. A civl, ill. az egyházi szervezetek számára felajánlott 1% pedig nem zárja ki egymást, egyszerre támogathatjuk mindkét terület 1-1 szervezetét. 

(forrás: http://www.tetalap.hu/ado-egy-szazalek-felhasznalasa,http://www.tetalap.hu/egyhazi-ado-egy-szazalek)

Napi tény - #napiteny
A személyi jövedelemadó 1%-ok 98%-a kerül éves szinten a klasszikus civil szervezetekhez (alapítvány, egyesület). 

(forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit12.pdf)