"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Referenciáink

Nincsenek előre lefektetett tréning forgatókönyvek. Legfőbb jellemvonásunk a rugalmasság. Partnereink igényeit, szükségleteit és stílusát figyelembe véve alakítjuk ki programjainkat, amin még menet közben is szívesen változtatunk. Különböző típusú munkáinkra mutatunk példákat.

 

 

Szolgáltatás típusok szerinti referenciáink:

 

Aktív állampolgárság

Minden lehetséges eszközzel segítenünk kell, hogy egyre több ember számára nyíljon meg a lehetőség arra, hogy csak a saját egyéni érdekeit és boldogulását szem előtt tartó fogyasztóból a döntéseiért, a környezetéért, és a közösségért felelősséget vállaló tudatos állampolgárrá váljon.

Közösségi kezdeményezések

Fontosnak tartjuk minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés támogatását, megy egy szűkebb vagy tágabb közösséget (a lokálistól a regionális szinten át a nemzetközi dimenzióig) érintő kérdésekre próbál válaszokat adni, megoldást nyújtani.

Szervezetfejlesztés

A Cromo Alapítvány egyik célja a civil szféra szervezeteinek támogatása működésük, szervezeti felépítésük hatékonyabbá tételével. A szervezeti működtetés során igényként felmerülő készségek megerősítését, fejlesztését, ismeretek rendezését, új megközelítés kialakítását segítjük kiscsoportos formában történő tréning, vagy egyéni tanácsadás keretében.

Célcsoporti képzések

A Cromo Alapítvány egyik célja a civil szféra szervezeteinek támogatása működésük, szervezeti felépítésük hatékonyabbá tételével. A szervezeti működtetés során igényként felmerülő készségek megerősítését, fejlesztését, ismeretek rendezését, új megközelítés kialakítását segítjük kiscsoportos formában történő tréning, vagy egyéni tanácsadás keretében.

Pályázati projektjeink:

Az elmúlt évek során több pályázati projekt megvalósítása is nyomon követhető az alapítvány életében.