"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Állampolgári referencia

Települési szintű Állampolgári Tanács rendezvények

Az utóbbi években több településen és helyi közösségben rendeztünk Állampolgári Tanács fórumokat helyi konfliktusok megoldása, helyi projektek elindítása, településfejlesztési koncepciók megvitatása érdekében.

 

Megvalósult programok többek között:

2011 Törökszentmiklós - településfejlesztés igényfelmérés

2011 Sásd - új művelődési ház jobb kihasználhatósága

2010 Hat kis- és közepes magyarországi település: Baktalórántháza, Bátonyterenye, Heves, Kistelek, Sásd, Szécsény - települési egészségterv kialakítása

2009-2010 Nyergesújfalu - lakossági elégedettség- és igényfelmérés a polgármesteri hivatalok ügyfélkezeléséről

2009-2010 Gyöngyös - települési klímavédelmi stratégia kialakítása

2009-2010 Adony - lakossági elégedettség- és igényfelmérés a polgármesteri hivatalok ügyfélkezeléséről

2009 Csór - települési hulladékkezelés

2008 Pócsmegyer - helyi illegális hulladékproblémák megoldása

2008 Erdőkertes - települési hulladékkezelés

2008 Tordas - települési jövőtervezés

 

Gyakoroljuk a demokráciát - roma közösségi facilitátori hálózat kiépítése

2009 és 2010 évben 16 fő facilitátor kiképzése és felkészítése helyi demokratikus eszközök, lakossági bevonás megszervezésére, levezetésére, annak érdekében, hogy azokon a településeken, ahol nagy arányban élnek romák, kiképzett, tapasztalt, felkészült roma facilitátorok segítsenek helyi konfliktusmegoldásban, jövőtervezésben.

a roma facilitáotr képzési program keretében A program további működése és hosszú távú fenntarthatósága érdekében a képzési folyamatban részt vevő képzőkből, és az őket delegáló szervezetekből egy hálózatot hoztunk létre. Ez biztosította a program további fennmaradását, a folyamatos tapasztalatcserét és fejlődést, illetve így a különböző helyi közösségekben elinduló egymástól független helyi kezdeményezések támogathatták egymást.

A kialakuló hálózat működését azzal is támogattuk, hogy az abban részt vevő szervezeteket is fejlesztésben részesítettük. A szervezetfejlesztési tevékenység eredményeképp a szervezetek alkalmassá válntak a hosszú távú, hatékony hálózatos együttműködésre, illetve a hatékonyságuk, működőképességük javulása a működésük minden egyéb területén is érvényesül.

A program időtartamán belül, a képzésen túl megvalósítottunk egy konkrét, közösségi bevonást célzó rendezvényt is. A Kővágószőlősön lezajlott lakossági tervező fórum célja a település jövőjének megtervezése, a roma lakosság véleményének megkérdezése, és bevonása.

A program modellértékéből és újszerűségéből adódóan nagy figyelmet fordítottunk a tapasztalatok összegyűjtésére és dokumentálására. A képzés tapasztalataiból kézikönyv született, amely segítségével a későbbiekben bármely helyi szervezet, vagy aktív állampolgár képessé válik a saját közösségének mozgósítására, aktivitásának felkeltésére. A roma közösségi facilitátor hálózat tagjai, tagszervezetei, a kézikönyv, és a programot összefoglaló oktatófilmek elérhetők a hálózat honlapján: http.//www.gemkapocshalo.hu

 

Országos szintű Állampolgári Tanács a klímaváltozásról (2007)

A kétnapos rendezvény témája az éghajlatváltozás volt, és a résztvevők a "Mit tehet a hétköznapi ember a saját életében? kérdést vitatták meg. A program a GLOBFESZT Konferenciafesztivál keretében valósult meg, országos médiafigyelem mellett.

 

Nemzetközi képzéseink az aktív állampolgárságról (2007-2008)

Az UNESCO éstrországi szervezete, illteve a Projectsareus.org nemzetközi szervezet meghívására több alkalommal tartottunk nemzetközi tréningeket a demokráciáról, aktív állampolgárságról, és az Állampolgári tanács módszerről elsősorban kelet- és közép-európai ifjúsági szervezetek vezetőinek és tagjainak Észtországban, Romániában, Olaszországban, és Lengyelországban.

 

Magyarországi képzéseink az Állampolgári Tanácsról (2006-2011)

Saját szervezésünkben számos alkalommal tartottunk két- és háromnapos nyitott tréningeket az Állampolgári Tanács módszer felhasználásáról, a szervezés lépéseiről civil szervezetek vezetőinek, munkatársainak, érdeklődő,  és a helyi közösségükben tenni vágyó civileknek.

 

"Kicsi a bors, de erős"

A 2004 novemberében indult, és 2005 augusztusában zárult projekt keretében négy magyarországi településen erősítettük a helyi demokráciát a helyi lakosok, civil szervezetek, helyi vállalkozók és a hatóságok együttműködésének elősegítésével állampolgári tanács lebonyolításán keresztül, amely egy-egy konkrét helyi probléma megoldását tűzte ki célul.

Támogató: Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége, Small Grants Program A program támogatásával összeállítottunk egy adatbázist, amely az általunk megismert hazai és külföldi közösségfejlesztő szervezetet, illetve néhány letölthető segédanyagot tartalmaz.

A program a következő tevékenységeket foglalta magában:

  • Kistérségek civil szervezeteinek szervezeti felépítésének javítása, vezetésfejlesztés, kapacitásépítés háromnapos tréning keretében (15 résztvevő).
  • Az állampolgári tanács módszertanának átadása egynapos tréning keretében (15 fő).
  • Egy-egy állampolgári tanács szervezése, levezetése egy konkrét ügy kapcsán Diósdon, Pócsmegyeren, Pilisszentlászlón és Tápiószele a Cromo Alapítvány programkoordinátorainak vezetésével, külső, független szakértők előadóként való bevonásával (településenként 30 fő).
  • Kézikönyv az állampolgári tanács szervezéséről, lebonyolításáról, Gyakoroljuk a demokráciát! – Hogyan szervezzünk állampolgári tanácsot? címmel.
  • A legsikeresebb közösségfejlesztő tevékenységek, gyakorlatban megvalósult programok összegyűjtése (kutatások, publikációk, stb.).
  •  

“Big Steps Towards Efficiency” Strengthening local democracy throughout Central and Eastern Europe and NIS countries

Nemzetközi tréningprogram a helyi demokráciát és az állampolgári részvételt erősítő módszerekről és az állampolgári tanácsról, 2004 december.

 

Együtt, eredményesen

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum tagjainak 4 napos demokrácia-fejlesztő technikák meghonosodását, és a szervezeti fenntarthatóságot elősegítő tréning 2005 májusában, Székelyudvarhelyen.

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram. Résztvevők száma: 20 fő.

 

Mindenki hallassa a hangját!

Háromnapos Tréning ifjúsági civil szervezetek vezetői és fiatalokkal foglalkozóknak demokráciatechnikákról, az állampolgári tanácsról, 2005 novemberében, Hatvanban.

Támogató: Mobilitás Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács. Résztvevők száma: 20 fő.