"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Közösségi kezdeményezés referencia

MI MAGUNK: Iskolafejlesztés Érden

Elindult egy éven keresztül tartó fejlesztési programunk az érdi Teleki Sámuel Általános Iskolában. A MI MAGUNK névre keresztelt program célja az iskolai dolgozók, a diákok és szüleik bevonása az iskola külső és belső fejlesztésébe.

A projekt első fázisában bárkinek lehetősége volt egy ötletládába bedobni az iskolafejlesztésére vonatkozó javaslatait. Ezt követően három csoportban (szülők, diákok, tanárok) kategorizálták a beérkezett számtalan ötletet aszerint, hogy melyikeket szeretnék megvalósítani, és tartják is megvalósíthatónak. A mindhárom csoport által ebbe a kategóriába sorolt ötletek megvalósításának megtervezésére 2013 szeptemberében gyűltünk össze - immáron a teljes iskola. A projektnek köszönhetően önkéntes akciók szerveződtek, kiválasztásra kerültek az iskola érintettjei számára legégetőbb, legfontosabb feladatok, problémák, melyekre folyamatosan születnek a válaszok, kis projektek, akciók.  

 

2012 Felsőörs - Tanuljunk meg segíteni!

A Cromo Alapítvány önsegítő; Csoportok létrehozásának és működtetésének módszertanáról szóló nemzetközi tréningje angol nyelven 2012. augusztus 11-19. között Felsőörsön zajlott, nyolc országból érkező ifjúsági szakemberek számára.

A projekt igénye egy 2010-ben, észtországban zajló (Exchange your Masks című) egyűttműködés során lépett fel. A partnerszervezeteink közűl négyet itt ismertűnk meg, a többit pedig korábbi egyűttműködéseink során. A munkanélkűli fiatalok támogatására, társadalmi beillesztésére kerestűk a választ egy beszélgetés során.

Szervezetűnk hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatban már korábban sikeresen alkalmazta az önsegítős csoportok módszerét. Partnereink az eredményeinket megismerve szívesen fogadták a tréning gondolatát.

A projektet az Európai Unió Fiatalok Lendűletben Programja támogatásával finanszíroztuk, a 4.3 Alprogramon keresztűl.

Élménybeszámolóink a Cromo blogon olvashatóak: http://gyakoroljuk.blog.hu/

2011 Roma anyaklub-hálózat kiépítése

Egy újfajta módszer fejlesztése és megvalósítása indult el az utóbbi két évben a Cromo Alapítványnál, melyet önsegítő csoportnak hívunk. Több kűlönböző projektnél felmerűlt annak az igénye, hogy a résztvevők egy-egy programot valóban a magukénak érezzenek, felelősséget vállaljanak, és szabad kezet kapjanak a megvalósításban. Ez egy hosszú távon fenntartható működés kulcsa, hiszen a fejlesztők csak a projekt időszakában tudják garantálni a célcsoport támogatását. 2011-től az OSI és a MAZS Alapítvány támogatásával egy roma anyaklub-hálózat kiépítését tűztűk ki célul. 2011-ben roma nők számára klubvezetői képzések és az elinduló klubok koordinátorainak mentorálása valósultak meg Szarvason, Szikszón, Pécsett és Kiskőrösön.