"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Esélytervünk

A Cromo Alapítvány egy, az esélyegyenlőségért, igazságosabb, átlátható szabályok szerint működő társadalomért dolgozó civil szervezet, de egyben munkahely is. Úgy gondoljuk, hogy a missziónkban foglalt célokért csak akkor tudunk hatékonyan dolgozni, ha a szervezet belső működése is tükrözi ezeket az alapelveket. Ezért 2013. januárjában közös munkával elkészítettük, és egyetértésben elfogadtuk az alapítványunk esélyegyenlőségi tervét. Ez pontosan szabályozza a szervezetben dolgozó munkatársak, partnerek, önkéntesek foglalkoztatása, és a velük való együttműködés során alkalmazott etikai, esélyegyenlőségi, és az egyenlő bánásmódot biztosító alapelveket.

A Cromo Alapítvány esélyterve (pdf)