"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Nyilvántartásba vett felnőttképzési tevékenység

A Cromo Alapítvány Minőségpolitikája

 A Cromo Alapítvány minőségpolitikáját a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a 393/2003. (XI.12.) Kormány rendelet alapján dolgozta ki. 

 A Cromo Alapítvány képzési programjainak szakmai minőségét folyamatosan ellenőrzi, értékeli és fejleszti a képzésben résztvevők és a képzést megtartó oktatók visszajelzései alapján. A minőségpolitika érvényesítéséért a szakmai vezető felelős.

 A Cromo Alapítvány képzéseinek célja, hogy korszerű és a gyakorlatban használható ismereteket adjon át, valamint az alkalmazhatóság érdekében egyéni vezetési, konfliktuskezelési, kommunikáció, döntéshozatali kompetenciákat fejlesszen a képzésben résztvevők igényeinek maximális figyelembe vételével.

 A Cromo Alapítvány szervezeti működése közben kiemelten ügyel az átláthatóságra, a professzionalizmusra, a folyamatos értékelésre és visszacsatolásra, a kiszámítható és megbízható szolgáltatás nyújtására.

A Cromo Alapítvány szervezeti alapértékei – ügyfél-orientáltság, pontosság, megbízhatóság, magas szakmai színvonal. A minőségpolitika érvényesítésében a Cromo Alapítvány minőségbiztosítási rendszerében ügyel arra, hogy a képzési célok, a szervezeti működésre és a szervezeti kultúrára vonatkozó alapértékek maximálisan teljesüljenek.

 A Cromo Alapítvány  elkötelezett olyan felnőttképzési programok megvalósítása mellett, amelyek maximálisan figyelembe veszik a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, mindezt igényfelmérő kérdőíveken, értékelő lapokkal és azok összesítésével, illetve évente egy alkalommal a képzésben részt vett munkatársak és munkáltatóik számára kiküldött online módon kitölthető kérdőívek segítségével biztosítja.

 A Cromo Alapítvány elkötelezett a szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a 393/2003. (XI.12.) Kormány rendelet alapján.

 A Cromo Alapítvány kötelezi magát arra, hogy minőségpolitikájának leírását az állandó képzési helyszínein, ügyfélszolgálati helyiségében kifüggeszti, illetve honlapján elhelyezi.

  A Cromo Alapítvány Nyilvántartásba vételi száma: E-000759/2014

 Ügyfélszolgálati idő

hétfő-csütörtök: 8:30-16:30

péntek: 8:30-14:30

 

Képzési és felnőttképzési szolgáltatások tájékoztatója

Felnőttképzési szolgáltatások

 I. Előzetes tudásszint felmérés

 A szolgáltatás célja

 Annak felmérése, hogy a jelentkező a képzési program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkezik előzetes tanulmányai, tapasztalata alapján.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás.

 A szolgáltatatás leírása

 A jelentkező azon meglévő kompetenciáit, készségeit mérjük fel, amelyek a választott képzés során szerezhetőek meg. A képzési programban előre meghatározott egységek / modulok ismeretanyagának korábbi elsajátítását vizsgáljuk. A felmérés módszereként kérdőíves felmérést alkalmazunk. A felmérés során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzéseken vett részt a jelentkező, illetve a gyakorlati tapasztalata során milyen kompetenciákat szerzett meg a képzési programon elsajátítandó kompetenciák, készségek közül.

Ha a jelentkező rendelkezik a képzésen megszerezhető kompetenciákkal, akkor, az igényeinek jobban megfelelő képzést ajánlunk. 

Az előzetes tudásszintfelmérés ingyenes a jelentkező számára.

Amennyiben a résztvevő a képzés előre meghatározott részei alól felmentést kér, úgy teljesítenie kell az adott rész szakmai és vizsgakövetelményét.

 

 II. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

 A szolgáltatás célja

 A képzési szükségletek felmérésének célja az egyén meglévő tudása és a karrier céljai eléréséhez szükséges tudás közötti különbség felmérése, annak meghatározása, hogy a szükséges többlettudást milyen ismeretek, kompetenciák, készségek megszerzése révén szerezheti meg.

A képzési tanácsadás célja a résztvevő tájékoztatása az egyéni céljai eléréséhez szükséges képzési programokról, a képzések finanszírozási lehetőségeiről, a lehetséges alternatívákról.

 A szolgáltatatás leírása

A jelentkező azon meglévő kompetenciáit, készségeit mérjük fel, amelyek a választott karrier cél elérését segítik elő. A felmérés módszereként kérdőíves felmérést alkalmazunk. A felmérés során vizsgáljuk, hogy milyen képzéseken vett részt a jelentkező, illetve a gyakorlati tapasztalata során, milyen kompetenciákat, készségeket szerzett meg az elsajátítandó kompetenciák, készségek közül. A felmérés értékelését követően személyes javaslatot teszünk a jelentkezőnek, hogy milyen kompetenciáit, készségeit javasoljuk fejleszteni, és ezeket milyen képzések formájában szerezheti

 

Képzési jegyzék

 A Cromo Alapítvány az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokkal rendelkezik:

Előzetes tudásszint felmérés

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Álláskeresési technikák

 

Engedélyezett képzéseink listáját lásd itt.