"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Aktív Állampolgárság

Minden lehetséges eszközzel segítenünk kell, hogy egyre több ember számára nyíljon lehetőség, hogy csak a saját egyéni érdekeit és boldogulását szem előtt tartó fogyasztóból a döntéseiért, a környezetéért, és a közösségért felelősséget vállaló tudatos állampolgárrá váljon. Egy valóban demokratikus állam kialakulása érdekében nélkülözhetetlen az állampolgárok őket érintő ügyekbe történő beleszólásának lehetősége és ezen állampolgárok képessé tétele az érdekérvényesítésre. Céljaink között szerepel önfenntartó közösségek kialakulásának elősegítése, megerősítése is, valamint az állampolgárok munkaerő-piaci részvételének fokozása, demokráciát támogató technikákon, ismereteken keresztül. 

A Cromo Alapítvány többek között az állampolgári tanács módszerét használja a sokféle közösségfejlesztő hatású demokráciatechnika közül, mert időkímélő és hatékony. Emellett nyitott tréningprogramjainkon keresztül segítjük a demokráciatechnikák elsajátítását civil szervezetek, közösségek, aktív magánszemélyek számára. Kiadványunk segíti a gondolkodás elindítását, tréningjeink megalapozását. 

Folyamatszemléletünkhoz kapcsolódó kiemelt eszközeink a KÖzösségi KEzdeMÉNYezések, azaz KŐKEMÉNYEK.