"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Állampolgári Tanács

Mi az állampolgári tanács (ÁT)?

Az ÁT egy egyenlő részvételen alapuló döntéshozatali és döntéselőkészítő eljárás, amelyben 15–30, a saját mikrokörnyezete képviseletében jelenlévő állampolgár vesz részt.

 • Az állampolgárok csoportja nemek, életkor, vélemények szempontjából reprezentatív.
 • A döntést meghívott szakértők meghallgatása előzi meg.
 • A folyamat végeredménye egy konszenzusos döntés.
 • Az ÁT döntését a közvélemény a helyi médián keresztül megismeri.
 • Az egész folyamatot független facilitátorok vezetik le.

Alapfeltételezések

 • Ha elég idő, tér, és megfelelő mennyiségű információ áll az állampolgárok rendelkezésére, akkor képesek komplex kérdésekben is felelős döntéseket hozni.
 • Ha egy döntési folyamatba elég korán vonják be a kérdés minden érintettjét, akkor van esély a konszenzusos megoldásra.
 • A megfelelő módon előkészített állampolgári döntés megalapozottságában és érvényességében nem különbözik a választott testületek, hatóságok által hozott döntésektől, ezáltal az állampolgárok a döntési és tervezési folyamatokban egyenlő félként jelennek meg.

Az ÁT szükségessége

A döntéshozatalban és a demokratikus folyamatokban való lakossági részvétel ma Magyarországon elég alacsony. A lakosok úgy érzik, hogy nincs befolyásuk az életük alakulására, nem vehetnek részt a mindennapjaikat érintő döntések meghozatalában. Következmények:

 • közöny;
 • ellenséges, bizalmatlan attitűd az intézményekkel szemben.

A három szektor együttműködése hosszú távon hozzásegít a településeken, kistérségekben kialakuló konfliktusok gördülékenyebb megoldásához, és a közösségi gondolkodás kialakulásához.

Az állampolgári tanács-módszer előnyei

 • Megfontolt, felelős döntések születhetnek.
 • Bizalmat teremt, az egész intézményrendszer legitimitását növeli.
 • Pedagógiai hatás (demokráciára nevelés).
 • Politikai tudatosságot fejleszt.

A módszer működése

Minden esetben az adott közösség mindennapjait érintő, létező probléma (pl. szociális, környezetvédelmi, infrastrukturális) megoldását célozza a lakosok és minden szektor bevonásával (civil, kormányzati, vállalati szféra). A tanácsülés során független szakértői előadásokat hallgatnak meg az adott témáról a résztvevők. Az azt követő vita során kialakítanak egy mindenki számára elfogadható közös álláspontot.

Milyen kérdésekben érdemes ÁT-t rendezni?

 • Egy intézkedés közösségi szintű ellenállásának/támogatottságának vizsgálata,
 • egy beruházással kapcsolatos állampolgári gondolkodás tesztelése,
 • jövőtervezés.

Bővebben erről a Gyakoroljuk a demokráciát! – Hogyan rendezzünk Állampolgári Tanácsot? című kézikönyvünkből olvashat, melyet megrendelhet itt.

 

Lépjen velünk kapcsolatba!