"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Befogadó társadalom

Befogadó társadalom

 

Mi abban hiszünk, hogy egy élhető társadalom nagyban függ a benne élők sokszínűségétől, nyitottságától, a különböző szubkultúrák beágyazottságától, egymás közötti kapcsolatától. Célunk, hogy a társadalmi távolságokat leküzdjük, a hátrányosan érintett csoportok és a többségi társadalom szereplőit egymáshoz közelebb hozzuk.

 

Ma, hazánkban a társadalmi stigmák, hátrányos helyzetet jelentő kategóriák rendkívül sokféle csoportokat sújtanak. A különböző szempontok szerint megbélyegzett társadalmi csoportok nehezen illeszkednek be a társadalomba, kiszorulnak a döntéshozatalból, ami különösen az őket is közvetlenül érintő ügyek esetében tekinthető súlyos problémának. Úgy gondoljuk, hogy ez a fennálló helyzet nem feltétlenül csak és kizárólag társadalmi rendszerünk hibája, hanem az ezen rendszer többségi és kisebbségi tagjai szemléletformálásának hiánya is közrejátszik.

 

A Cromo Alapítvány programjaival, szolgáltatásaival egy színes, érzékeny, egymást megismerő és tisztelő közösség megerősítését célozza. A hátrányos helyzetű csoportok, a szubkultúrák számára nagyobb ismertséget, a sztereotípiákat meghazudtoló szerepekben való helytállást és ismereteiket, készségeiket erősítő fejlesztést kínálunk. Míg a társadalom többségi állampolgárai számára érzékenyítő, egy-egy célcsoporttal, témával megismerkedtető eseményeket kínálunk.