"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Célcsoporti képzés

Célcsoporti képzések

 

Célcsoporti képzéseinket az adott célcsoport (pl.: munkanélküliek, romák, kisgyermekesek) speciális igényeinek megfelelően dolgozzuk ki, a legnagyobb akadályt jelentő probléma megoldásához szükséges készségek fejlesztésére fókuszálva.

 

A Cromo Alapítvány több éve foglalkozik különböző hátrányos helyzetű csoportok készségfejlesztés útján történő felhatalmazásával, képessé tételével (empowerment). A célcsoporti képzéseink azon a megközelítésen alapulnak, mely szerint az egy vagy több dimenzióban hátrányt szenvedők helyzetbe hozása nem paternalisztikus módon felülről lefelé irányulva, hanem az érintetteket felnőttként kezelve, számukra az önmagukon való segítés lehetőségét megteremtve kell, hogy megtörténjen. Célcsoporti képzéseink célja az önsegítéshez, a saját lábra álláshoz szükséges eszköztár és önbizalom megszerzése.

 

Célcsoporti képzések:

 

Kommunikációs készségek fejlesztése

Személyiségfejlesztés, önismeret

Kulcskompetenciák fejlesztése

Informatikai alapkészségek fejlesztése

Tanulástechnika

Álláskeresés

Motivációs készségek fejlesztése

Társas készségek fejlesztése

Család és munkavállalás