"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Globális nevelés

A Globális Nevelés napjainkra egy olyan átfogó, nevelési szemléletmóddá vált, melynek alapvetése, hogy a jelenkor gyermekei, felnőttjei egy olyan világban élnek, melyre egyre inkább jellemzőek a globális folyamatok. Azaz fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nem elegendő az alaptantárgyak tananyagainak elsajátítása, nélkülözhetetlen a kritikus, interkulturális szemléletű gondolkodásmód ötvözése az aktív állampolgári részvétellel. 

Ehhez olyan workshopokat, tréningeket tartunk résztvevőinknek, melyeken elsajátíthatják ezt a holisztikus szemléletmódot, mely különösen hangsúlyos perspektívát kínál a világban zajló folyamatok, jelenségek, igazságtalanságok, egyenlőtlenségek megismeréséhez.

Célunk nem feltétlenül új ismeretek átadása, sokkal inkább a látókör bővítése, az egyéni felelősség és cselekedetek súlyának átgondolása a résztvevőkkel közösen.

 

TIDE Projekt: Towards Inclusive Development Education 

Globális neveléshez kapcsolódó, aktuális projektünket idekattintva ismerheted meg. A program 2015. szeptember 30-áig tart és célja az értelmi és többszörös fogyatékkal élő fiatalok, mint célcsoport, fenntartható életstílussal és az globális világ sajátosságaival kapcsolatos tudatosságának kialakítása. A program során a fiatalok részt vehetnek emberi jogokról és egyenlő esélyekről szóló vitákban, és cél lesz, hogy ezek a kérdések uniós szinten is előtérbe kerüljenek. A projekt eredményeképpen a partnerek különböző módszereket, eszközöket, anyagokat fognak kidolgozni a témában.

 

A project weboldala itt érhető el: http://www.tideproject.eu/