"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Coaching

Ez a fejlesztő módszer a „Hogy történhetett ez meg?” kérdés helyett arra koncentrál, hogy „Mi számomra a legmegfelelőbb megoldás?” A coaching nem tévesztendő össze a mentorálással, ahol egy nagyobb tapasztalattal rendelkező személy támogatja társát tudásának és képességeinek fejlesztésében; és különbözik a tanácsadástól, hiszen itt a segítő nem ad tanácsokat, hanem kérdez, figyel, és a megoldásokat a segítséget igénybevevő választja ki magának és kezd el dolgozni azokon.

A munkavégzés egy-egy területén megnevezett készségek és tudás fejlesztését tűzi ki célul ez a rövid lefolyású módszer, a szervezet céljainak elérése érdekében. Általában négy – hat ülésből áll egy fejlesztőmunka. A fogalom a sportpszichológiából ered, többféle segítőtechnikát foglal magába. A coaching jól rá tud épülni más fejlesztőmódszerekre. Ha ki akarunk alakítani vagy meg akarunk erősíteni magunkban egy készséget, amit egy tréningen megtanultunk, vagy amit az újonnan betöltött pozíciónkban szükségesnek tartunk, akkor a coaching tudja a legjobb segítséget nyújtani.

Jellemzői:

  • alapvetően non-direktív fejlesztési módszer;
  • a teljesítmény növelését és a készségek fejlesztését célozza;
  • felmerülhetnek ugyan személyes témák, de elsődlegesen a munkában előforduló helyzetekre koncentrál;
  • egyéni és szervezeti célokat is szem előtt tart;
  • abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az egyén lelkileg és szellemileg jól van, nem igényel pszichológiai segítséget;
  • visszajelzést ad nem csak az erősségekről, a gyengeségekről is.

Néhány példa arra, mikor a legkézenfekvőbb a coaching használata:

  • szervezeti változások következtében vezető pozícióba került munkatárs feladatainak betöltéséhez szükséges készségek megerősítése;
  • kompetens szakember interperszonális és vezetői készégeinek fejlesztése;
  • hozzásegíteni a munkatársat projektasszisztens pozícióból projektvezetővé való előrelépéshez;
  • konfliktushelyzetek feloldására.