"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Közösségszervezés

A közösségszervezés alapja annak felismerése, hogy minden állampolgár aktív, tevékeny, befolyásoló ereje saját életének, környezetének. A közösségi célok elérése érdekében munkatársainkkal olyan csoportosulások létrejöttét szorgalmazzuk, melyek magukba foglalják a közösségek aktív, tenni akaró és tenni képes tagjait, tevékenységük összehangolását, szakmai támogatását pedig mi a teljes folyamat során vállaljuk (igényfelméréstől kezdve, a közösségi döntés meghozatalán keresztül, annak érvényre juttatásáig, ill. az utánkövetésig). Mndezzel kívánunk hozzájárulni az állampolgári jóléthez, valamint jólléthez. 

 

Közösségi kezdeményezések

Fontosnak tartjuk minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés támogatását, mely egy szűkebb vagy tágabb közösséget (a lokálistól a regionális szinten át a nemzetközi dimenzióig) érintő kérdésekre próbál válaszokat adni, megoldást nyújtani.

Szeptemberben indult a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott 2 éves szervezet- és közösségfejlesztő projektünk!!!

A Nógrád és Baranya megyei romákat támogató szervezetek és informális csoportok megerősítését, helyi közéleti részvételét, alulról jövő kezdeményezéseik támogatását, médiakommunikációs fejlesztését tűztük ki célul.

Ebben segít nekünk a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége,

a Baranya megyei Színes Gyöngyök Egyesület,

valamint a nemzetközi CEE Citizens Network, melynek a Cromo is tagja.

 

Ízelítő a projektről:

A KŐKEMÉNY - KÖzösségi KEzdeMÉNYezések projekt célja roma érdekképviselő szervezetek és közösségi kezdeményezéseik kapacitásfejlesztésén keresztül a célcsoport szerepének megerősítése a régióban, a helyi problémák helyi erőforrásokkal történő megoldásával, a résztvevők hatékonyabb eredménykommunikációjával nő a romákat érintő ügyek, szervezeteik ismertsége.

A Cromo a közösségi kezdeményezések szakértőjeként megerősödik szolgáltatásaiban, külső kommunikációjában, fenntarthatóságában. Ezzel a megerősített tudással a Cromo Nógrádban 15, Baranyában pedig 5 szervezet/informális csoport kapacitásfejlesztését végzi. A résztvevő szervezetek tevékenységüket és területüket tekintve színes csapatot alkotnak. A fejleszteni kívánt szerveződések, közösségek különféle szervezeti szintjének és célkitűzésének megfelelő képzési programokat, valamint KőKemény megoldásokat sajátítanak el.

Baranyában és Nógrád megyében elindul a közösségi kezdeményezések módszertani fejlesztése, a tudást elsajátított szakértői kör bővítése, valamint a Kőkeményeket népszerűsítő, módszertani és útmutató portál, 5 közösségi kezdeményezés valósul meg, oktató film és tananyag születik a projektben, újszerű képzési formák és tartalmak látnak napvilágot. A projekt eredményeként a jelenlegi facilitátor csapat növekedését, a helyi problémamegoldási tárház bővülését, stabilizálódó csoportokat és szervezeteket, megerősödött partneri kapcsolatokat és némileg átrendeződő helyi civil szektorképet várunk.

KŐKEMÉNY Projektről bővebben itt olvashatsz.