"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Facilitátorképzés

A szolgáltatás célja, hogy közösségi képzőket/facilitátorokat képezzünk ki, akik képesek egy helyi közösségben aktivitást generálni, a közösség tagjait bevonni a helyi döntési folyamatokba. Képesek az erre irányuló szervezőmunka kezdeményezésére és irányítására, illetve közösségi vita- és döntési fórumok levezetésére.

 

A szolgáltatás elemei:

 

1. Facilitátor képzési alkalmak

  • Facilitálási készségfejlesztés
  • Közösségszervezés gyakorlata
  • Demokrácia technikák
  • Konfliktuskezelési készségek
  • Döntésfacilitálási eszközök és használatuk képessége

2. Személyes és online tanácsadás

3. Helyi minta közösségi kezdeményezések megvalósítása és értékelése

4. Hálózatépítés, tapasztalatcsere