"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Készségfejlesztés

Készségfejlesztés

Egy közösség, szervezet fejlődése, átalakulása során szükség lehet arra, hogy az önkéntesek, munkatársak fejlődését is segítsük, nekik személyes támogatást nyújtsunk az előttük álló kihívásokkal való megküzdésében. Különösen nagy szükség van az önkéntesek és munkatársak készségeinek fejlesztésére az olyan segítő szakmákban, ahol nap, mint nap egy vagy több szempontból hátrányt szenvedő, nehéz helyzetben lévő ügyfelekkel kell dolgozni.

 

Egy szervezet átalakulása, strukturális, vagy a tevékenységeit érintő változások különleges terhet rónak a szervezet vezetőire, a kulcspozíciókban dolgozó munkatársakra. Személyes képességeikben, megközelítésükben,  munkamódszereikben alkalmazkodniuk kell az új kihívásokhoz.

Ha nincsenek átfogó változások, a szakmai munka során akkor is szükség lehet arra, hogy egyéni, vagy csoportos keretben időről időre értékeljük az elmúlt időszak tapasztalatait. és kijelöljük a személyes és a szakmai fejlődés irányait.

A fenti célok elérésére ajánljuk a következő felnőttképzési képzési programjainkat:

 

 

Csoportvezetési készségek és technikák

Kommunikáció speciális helyzetű célcsoportokkal

Együttműködés-és innováció fejlesztés

Munkahelyi esélyegyenlőség, érzékenyítés, befogadás

Kiégés-kezelés

Agressziókezelés

Tárgyalástechnika

Kreativitás-fejlesztés

Innováció-fejlesztés

Időgazdálkodás, többszintű feladatok kezelése

Prezentációs készségek fejlesztése

Vezetői készségek fejlesztése

Projektmenedzsment

Képzők, oktatók, trénerek képzése

Hálózatépítés, hálózati együttműködés fejlesztése

Csapatmunka és együttműködés fejlesztés

 

 

 

A képzési formán kívül szupervízió és coaching is elérhető.


Szupervízió

A szupervízió olyan tanácsadási forma, melynek középpontjában a szakmai hivatását gyakorló ember áll. A szupervízió célja a szakmai kompetencia fejlesztése saját tapasztalataink feldolgozásán keresztül. A konkrét esetek feldolgozása fejleszti reflexiós képességünket, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eredményesen tanuljunk tapasztalatainkból.

Coaching

Ez a fejlesztő módszer a „Hogy történhetett ez meg?” kérdés helyett arra koncentrál, hogy „Mi számomra a legmegfelelőbb megoldás?” A coaching nem tévesztendő össze a mentorálással, ahol egy nagyobb tapasztalattal rendelkező személy támogatja társát tudásának és képességeinek fejlesztésében; és különbözik a tanácsadástól, hiszen itt a segítő nem ad tanácsokat, hanem kérdez, figyel, és a megoldásokat a segítséget igénybevevő választja ki magának és kezd el dolgozni azokon.