"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Közösségi kezdeményezések

A közösségi kezdeményezések megvalósítói eredeti, elhivatott, együttműködő, küzdeni tudó, kitartó egyének, közösségek: KŐKEMÉNYek.  A KŐKEMÉNY programunkkal az ő fáradhatatlan munkájukhoz kívánunk biztos alapokat nyújtani.

 

A KŐKEMÉNY rövidítés a KÖzösségi KEzdeMÉNYezés szókapcsolatból ered, és olyan alulról jövő ötleteket, akciókat jelöl, melyek egy közösség erejéből merítve akarnak változást hozni a saját, és sok esetben a tágabb környezetük életébe. Ezek a kezdeményezések gyakran egy-egy csoport tagjainak megélhetését, gazdasági-társadalmi fejlődését, környezetkímélő fennmaradását és befogadó közösségi együttlétét jelentik. Létrehozásuk és kiegyensúlyozott működtetésük jóval fontosabb célt szolgál, mint csupán egy jó ötlet realizálása.

 

A Cromo Alapítvány célja, hogy ezen kezdeményezéseket a civil szféra szereplőjeként, és egyben más szervezeteket, közösségeket segítő aktorként szakmai tudásával tapasztalatával segítse. A Cromo szervezetfejlesztői, trénerei a civil szféra és a vállalati szektor működésében egyaránt jártas szakemberek, akik a valós igényekre szabják szolgáltatásaikat.

 

Célunk egy olyan információs csomópont létrehozása, mely az ötletek és tapasztalatok összegyűjtésére, kicserélésére, a hasonló ötletekben gondolkodók összehozására és a támogatók bevonzására is alkalmas.

 

Egyszerűen elsajátítható és a helyi emberek bevonásával könnyen megvalósítható, akcióorientált közösségfejlesztési megközelítést alkalmazunk.

 

 

A KőKemény kritériumok

KőKeménynek nevezzük a következő kritérium alapján besorolható módszereket, akciókat:

 

1. Adott lokális tér fejlesztésére irányul

2. Már egyszer megvalósították Magyarországon, Kelet-Európában

3. Elég az állampolgárok közössége, nem feltétel a döntéshozók beleegyezése

4. Maximum 250 000 Ft-ból megvalósítható

5. Állampolgárok minimális ismeretek, tapasztalati szakértőkkel való konzultáció után képessé válnak

6. Megismételhető, fenntartása nem igényel szervezetet, struktúrát

7. Lépésről lépésre leírható, helyben adaptálható

 

 

 

Közösségi jövőtervezés

A közösségi jövőtervezés nem válik el élesen a közösségi döntéshozataltól, hiszen a közösen történő jövőtervezés általában közös döntéshozatalt is feltételez.

 

Közösségi kezdeményezés indítása

Szervezetfejlesztési tapasztalatunk hasznosításával szeretnénk segíteni azt, hogy minél több jó ötlet, közösségi kezdeményezés megvalósuljon.

 

Közösségi kezdeményezés fenntartása

Az ötletek megvalósításának segítése az első lépés a közösségi kezdeményezések eredményessé tételének útján.

 

Közösségi döntéshozatal

A Cromo Alapítvány a hazai civil szférában egyedülálló módon, többéves tapasztalattal rendelkezik különböző mikroszintű döntéshozatali fórumok, gyűlések az ún. Állampolgári Tanácsnak nevezett módszer segítségével történő lebonyolításában.

 

Támogatóknak

A közösségi kezdeményezések megvalósítása során lelkes, önfeláldozó emberek időt, energiát, pénzt nem sajnálva dolgoznak ötleteik megvalósításáért.

 

 

 

A leggyakrabban alkalmazott KőKemények:

 

 

1. Utcaösszefogás

 

Röviden: Az Utcaösszefogás egy jól körülhatárolható szomszédság (pl. egy utca, egy lakótelepi blokkház) együttműködése valamilyen aktuális téma megoldása (pl. az út leburkolása, illegális hulladék) vagy az erőforrások cseréjének megosztása (pl. nyári gyermekfelügyelet, szívességbank kialakítása) céljából.

 

2. Vasárnapi gulyás

 

Röviden: A Vasárnap Gulyás módszertanát a Krím-félszigetről, a PACT Ukrajna megbízásából végzett közösségfejlesztő munkánk kapcsán tanultuk és tapasztaltuk (eredeti neve Sunday Borscs). A Vasárnapi Gulyás többcélú kezdeményezés, egyrészről a helyi lakosok saját projektötletének megvalósítására gyűjt a közösség saját erőforrást, másrészről az emberek találkozási fóruma egy közös főzés alkalmából, harmadrészt a közös főzés során bemutatott produkciók a helyi tehetséggondozást is támogatják.

 

3. Jövőkutató Műhely

 

Röviden: a Jövőkutató Műhely lényege a település lakóinak bevonása a fejlesztési koncepció kialakításába, akár témánként (egészségügy, oktatás), de akár a tágabb értelemben (munkalehetőség, a település megtartó képességének erősítése). A jövőkutató Műhely alapelvei és szabályai abban segítenek, hogy mindenki bevonódjon, hangot kapjon, lehetőséget adjon az önkéntes felajánlásra

 

4. Igazlátó nap

 

Röviden: az Igazlátó Nap egy jól strukturált módszer egy intézmény átláthatóságának és fejlesztésének támogatására, mint például egy iskola vagy az önkormányzat. Az anonim kérdésfeltevés és a kijelölt kérdésképviselet megvédi a diákot, lakost stb. a kérdésben megfogalmazott kritikát követő esetleges megtorlástól, az előkészítő szakaszban végzett munka pedig biztosítja a döntéshozó szint elkötelezését és bevonódását.

 

5. Állampolgári Tanács

 

Röviden: az ÁT egy közösségi konszenzuskialakítási technika, amelynek során egy konkrét- látszólag feloldhatatlan (igen/nem) típusú kérdés megválaszolására állítjuk fel az ideiglenes tanácsot, amely külső szakértők meghallgatása, információk gyűjtése után nyilvános megbeszélés keretében fogalmazza meg az adott kérdésben a lakossági álláspontot a döntéshozók felé az adott kérdésben.

 

6. KÖM – Közösségi Önfenntartó Módszerek

 

Röviden: A közösségi Önfenntartó Módszerek gyűjtőnév alatt olyan eszközöket értünk, amelyek a lakosok saját erőforrásait, kapacitását képes összegyűjteni, elosztani, megosztani, mint pl. Szívességbank, Elemorzsia (ételcserebere).

 

7. Mi Magunk

 

Röviden: a MI Magunk lényege, hogy egy intézmény a fenntartója anyagi segítsége nélkül is képes egyen belső és külső erőforrásokat mozgósítani külső és belső értékeinek védelme, fejlesztése céljából. Például egy közösségi tér funkciójának újragondolása a lakosok bevonásával, vagy egy iskola értékrendszerének fejlesztése a szülők, a diákok és a tanárok bevonásával, egy közösen kialakított kompetenciatár (Szaki-Tár) elkészítésével, ahol az önkéntes munka koordinálható.