"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztés

A Cromo Alapítvány egyik célja a civil szféra szervezeteinek támogatása működésük, szervezeti felépítésük hatékonyabbá tételével. A szervezeti működtetés során igényként felmerülő készségek megerősítését, fejlesztését, ismeretek rendezését, új megközelítés kialakítását segítjük kiscsoportos formában történő tréning, vagy egyéni tanácsadás keretében.

 

  • Egyre nehezebb a megnövekedett munkamennyiséget hatékonyan megszervezni?
  • A szervezet fenntarthatósága, anyagi biztonsága kiszámíthatatlan?
  • Rejtett konfliktusok vannak a munkatársak között?
  • Változások mennek végbe a szervezetben és ezeket tudatosabban szeretné követni?
  • Indul egy projekt, amihez ki kell dolgozni a legmegfelelőbb együttműködést és projektmenedzsmentet?
  • Az egyes kollégák vagy csoportok képzése nem hozza azt a minőségváltozást a szervezet működésében, amit várt?

Válassza a folyamat-központú szervezetfejlesztést!

Profi eszköz nonprofit áron!

Az általunk nyújtott Folyamat-központú Szervezetfejlesztés a következő elemekből áll:

I. Igényfelmérés

I.1. Önfelmérő Kérdőív kitöltése és elemzése

A szervezet fejlesztéséhez legfontosabb információkat egy önfelmérő kérdőívből nyerjük ki, amelyet a szervezet tagjai töltenek ki, akár egyedül, akár a Cromo trénerének segítségével.

A kérdőív megmutatja, hogy a szervezet mely területein van szükség a leginkább beavatkozásokra

I.2. Fókuszcsoportok, beszélgetések az eredményekről

Az önfelmérő kérdőív eredményeire a szervezet vezetőjével, vezetőségével és munkatársaival kialakított fókuszcsoportokon reflektálunk, és ebből alakítjuk ki a fejlesztés irányait, a konkrét képzési, fejlesztési programokat.

I.3. A szolgáltatásokat, programokat igénybevevők, partnerek visszajelzései, igényei

Annak érdekében, hogy a külvilág visszajelzéseit is beépítsük a folyamatba, a szervezet engedélyével megkérdezünk néhány partnerszervezetet, a szolgáltatásokat, programokat igénybe vevő célcsoport tagjait, hogy ők miként látják a szervezetet kívülről. Az eredményeket szintén megosztjuk a szervezet képviselőivel, és beépítjük a fejlesztési programba.

II. Fejlesztési program

II.1. Fejlesztési Dimenziók meghatározása, Indulási helyzetkép

A diagnózis alapján kialakítjuk a Fejlesztési dimenziókat (azokat a területeket, ahol a problémákat érzékeltük, ebből következően a fejlesztési programok után a változásokat, a fejlődést is itt várjuk leginkább. A dimenziókat online kérdőívek segítségével a szervezet tagjai pontozzák, és így kialakul egy mérhető Indulási Helyzetkép

II.2. Fejlesztési Program kialakítása, Folyamatfejlesztési találkozók

A Fejlesztési Program a Fejlesztési Dimenziók alapján épül fel, és valósul meg, amelynek módszertanát is a szervezet igényeihez alakítjuk. Folyamatfejlesztési találkozók során az adott problémára, munkafolyamatra, együttműködési rendszerre vagy konfliktusra koncentrálva haladunk közösen a tartós megoldást jelentő valódi változás elérése felé.

A fejlesztések lehetnek képzések, tréningek, esetleg csapatépítés, új menedzsment eszközök bevezetése (pl. teljesítményértékelés, minőségbiztosítás).

III. Érkezési helyzetkép

III.1. A szolgáltatásokat, programokat igénybevevők, partnerek visszajelzései, igényei

A fejlesztési programok lezárása után megállapodás szerint 2-5 hónappal a Dimenziós kérdőívet újra megismételjük, hogy megkapjuk az Érkezési Helyzetképet. Természetesen, ahogy a folyamat elején, úgy a végén is figyelmet fordítunk a külső visszajelzések begyűjtésére, a szolgáltatásokat, programokat igénybevevők, partnerek visszajelzései, igényei kielemzése által. Ezek jelentik az Értékelés és egyben a fejlesztési programunk hatásvizsgálatának alapját is.

 III.2. Visszajelző riport

A szervezet vezetése a teljes folyamatról, a menet közben megbeszéltekről és az összes megszületett dokumentumról egy Visszajelző riportot kap, amely egyben a fejlesztés teljes körű dokumentációja is.

 

Ez egy profi eszköz, elérhető, nonprofit áron.

Vegye fel kapcsolatot kollégánkkal, hogy személyesen megbeszélhessük: Tornóczi Zsófia, tornoczi.zsofia[kukac]cromo.hu +36 20 298-6077

 

 

Ajánlott programjaink:

Szervezeti hatékonyság-fejlesztés

Szervezeti auditálás