"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Szupervizió

A szupervízió olyan tanácsadási forma, melynek középpontjában a szakmai hivatását gyakorló ember áll. A szupervízió célja a szakmai kompetencia fejlesztése saját tapasztalataink feldolgozásán keresztül. A konkrét esetek feldolgozása fejleszti reflexiós képességünket, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eredményesen tanuljunk tapasztalatainkból.

A szupervízió elősegíti a szakmai önazonosság, kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását, elősegíti a munkahelyi hatékonyságot, a mentális egészség megerősítését. A szupervízió a leghatékonyabb módszer a segítő szakembereket fenyegető burn-out jelenség, a kiégés kivédésére. A folyamat során a segítő kap támogatást olyan védett, elfogadó szakmai közegben, ahol végre önmagával foglalkozhat.

A szupervízió folyamatot jelent. Az együttes munka kereteit, célját, az ülések számát (általában 7-8 alkalom) előzetes közös megegyezés, szerződés szabályozza.

A saját tapasztalatra épülő tanulási folyamat hatékony mindazoknak, akik szakmai elakadásokkal küzdenek, de hajlandóak önmagukkal szembenézni, önmagukért tenni is.

Olyanoknak ajánlom a szupervíziót, akik készek tanulni tapasztalataikból, és készek arra, hogy csoporthelyzetben megosszák a többiekkel érzéseiket, meglátásaikat, örömeiket és gondjaikat.
 

Speciális területek:

  • Saját szakmai működésmód átlátása
  • Szakmai elakadások, problémák közös feldolgozása
  • Az újabb elakadások, problémák önálló, kreatív megoldására való felkészítés
  • A munkával járó stressz oldása és a kiégés felismerése, megelőzése
  • Szerepkompetencia fejlesztése
  • A munkakedv, az elkötelezettség megújítása
  • A munkahelyen belüli kapcsolatok átlátása és a velük való bánni tudás

 Team-szupervízió

A módszer különösen hatékony azonos teamben dolgozók számára. Bár középpontban mindig egy ember, az esethozó áll, a többiek is dolgoznak magukkal, és saját reflexiójukkal segítik az esethozót önmaga jobb megértésében. A stábtagok tapasztalata, tudása összeadódik és aktivizálódik a folyamat során: közös tudássá válik. Éppen ezért a módszer erősíti a csoport kohézióját, ugyanakkor rávilágít az együttműködés problémás területeire, fejleszti az egyének közötti hatékonyabb kommunikációt, a hatékonyabb konfliktus- és stresszkezelést.